Olympia Stars – Parasport


Torsdagen den 8 juni besökte vi (Göran & Ronny) Peter Melander idrottskonsulent på Stockholms idrottsförbund med inriktning på Parasport.

Peter kommer ifrån Parasport Stockholm och han arbetade där som idrottskonsulent i 10 år, Peter Melander är själv en före detta Parasportare som hållit på med simning och kälkhockey och vi är så glada över att Peter kommer att hjälpa oss i uppstarten av Olympia Stars.

Vi kommer att träffa Peter och en representant från Parasport Stockholm den 20 juni och vi kommer att arbeta med följande punkter:
– Jobba konkret med tidsplan
– Förväntningsdokument
– Hur man tar emot en ny
– Blankett vid ny deltagare m.m.

Vi kommer också tills dess se efter vilken hjälp som vi behöver kan vara te x utbildning.

Läs mer på Stockholms idrottsförbunds hemsida angående ” Stockholmsidrotten satsning på Parasport för att inkludera fler”
http://www.stockholmsidrotten.se/Varanyheter/2017/stockholmsidrottenssatsningpaparasportforattinkluderafler

 

 

Premiär för IF Olympias kompisträff

 

I morgon startar vi upp med planeringsmöte, Kompisträffen rullar på med tillskott av flera nya positiva krafter.
Inför fortsättning och sommaraktiviteter/hösten vill vi nu träffas för att planera. Tillsammans.
Att planera en del innebär inte att man lovat att ansvara för den utan som vanligt jobbar vi utifrån devisen ”många bäckar små”.
Det här blir ett gyllene tillfälle att träffa och lära känna varandra, vi som vill vara med i IF Olympias kompisträff!

Allt är förberett inför mötet.

Kompisträffen är en grupp för vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Läs hur kompisträffen startades

Rocka sockorna

Idag tar vi på oss olika färger på matchstrumporna – så rocka sockorna med oss den 21/3, på Internationella Downs syndromdagen. På så sätt hyllar vi IF Olympia olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

IF Olympias styrelsen