Stff- Föreningscertifikat

På styrelsemötet den 23 februari-2017 skrev föreningens ordförande Ola Meckbach
på Stff´s föreningscertifikat som innebär att vi följer riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll.

Nedan kan du läsa mer

 

 

 

1 Fotbollens Spela, Lek och Lär
Riktlinjer för barn- och ungdomsfotbollen

Barn och ungdomsfotbollen ska:
ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse  ge ungdomar med ambition möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under socialt trygga former där övergången från barn-till ungdomsfotboll sker successivt.

Se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning

Lära barn ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra till rent spel

Erbjuda en allsidig fotbollsträning

2 Spel- och startgaranti

Se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning.

För att följa Fotbollens spela, lek och lär och på bästa sätt utveckla fotbollsspelare är spel- och startgaranti för alla spelare en självklarhet.

Matchen ska utgå från barnens behov och perspektiv och är en del av spelarnas fotbollsutbildning. Det är ett inlärningstillfälle och en möjlighet att få träna sina färdigheter i skarpt läge. Därför ska alla spelare få spela matcher. Då får vi också spelarna att känna sig utvalda, sedda och kompetenta.

Spelgaranti innebär att alla spelare som är kallade till match även spelar i matchen. Samt att speltiden för varje spelare uppgår till minst en halvlek.

Startgaranti innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från start.

För att kunna genomföra en start- och spelgaranti vill StFF rekommendera följande:

  • I 5-mannafotbollen bör vi låta det vara fritt med antal avbytare, men rekommendera att begränsa antal avbytare till 4, så att alla garanteras att spela minst en halvlek.
  • För att hjälpa ledarna att underlätta spelarbyten för de äldre spelarna rekommenderas att antal avbytare för 7- och 9-mannaspel bör vara 3 avbytare och för 11-mannaspel fortsätta med max 5 avbytare.

3 Nolltolerans

Lär barn ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra till rent spel.

Det ska vara roligt att spela match. Det blir det om vi skapar sunda miljöer och bra stämning på och runt våra matcher.

Därför har vi inom Stockholmsfotbollen Nolltolerans mot svordomar eller om man skriker ut könsord eller andra kränkande ord. Det samma gäller för hot mot medspelare, motspelare, domare och publik.

Nolltolerans innebär att regelboken skall följas strikt och avvikelser bestraffas med grov utvisning eller automatiskt minst en match avstängning för spelaren samt att en anmälan lämnas till Disciplinkommittén för handläggning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *