Kompisträffens kalender

Maj
17  Planeringsmöte
Juni
17 (Lördag) Minigolf
Augusti
26 (Lördag)  Kompis kaffet
September
23 (Lördag)
Oktober
28 (Lördag)  Bowling
November
25 (Lördag)
December
9 (Lördag) Avslutning