Svar till: Ledarträffar/ledarhandbok

Välkommen till IF Olympia Forum Spelarutvecklingsplan Ledarträffar/ledarhandbok Svar till: Ledarträffar/ledarhandbok

#669
Ronny Forslöf
Keymaster

Ledarpärm
Avsikten med ledarpärmen är att sprida information till föreningens ledare. Genom pärmen säkerställer vi att alla får samma svar på sina frågor. Målsättningen är givetvis att pärmen ska vara heltäckande.
Många nya tränare ofta är det ett glapp mellan den första dagen man är verksam som tränare och den första utbildningsdagen. Med vår ledarpärm ge ett redskap för den nya tränaren att komma igång med bra verksamhet ”från dag 1”.
Om klubben
Organisation
Kommittén och sektionerna
Avgifter
Medlemssystem
S:t Erikscupen
Domare
Ungdomsregistrering och licens
Övergångar
Material
Matchställ
Kafeterian, matchfunktionär
Cuper och läger
Träningstider
Fotbollsövning
Utbildning
Nya spelformer: S:t Erikscupen